Świąteczny Króliczek (niekoniecznie wielkanocny)

Święta za pasem, koniec roku nieunikniony. Dla nas wszystkich oznacza to POSTANOWIENIA NOWOROCZNE.

Po delikatnej burzy, która odbyła się w naszej firmie doszliśmy do wniosku, jakie postanowienie naszych Klientów ucieszyłoby nas najbardziej.

Okazało się, że nie mogło to być nic prostszego jak życzenie PLANOWANIA DZIAŁAŃ.

O co tyle szumu?

Przecież świat się zmienia ciągle i na bieżąco należy gonić za trendami, jak za tym nieszczęsnym króliczkiem.

Oczywiście zgadzamy się z tym stwierdzeniemi i chętnie sami gonimy za „króliczkiem”, ale z gracją, niewymuszoną elegancją i powabem w typie wiosennej rusałki. Zdecydowanie nie staramy się resztkami sił złapać lekko zmechaconego ogonka.

A używając „zwykłego” języka. Koniec roku jest świetnym momentem, aby zastanowić się nad wszystkimi firmowymi działaniami i efektami jakie chcemy osiągnąć w kolejnym roku. Tyczy się to również zamawiania wszelkich materiałów drukowanych. Nie twierdzimy, iż z góry należy mieć przygotowane wszystkie projekty z datami ich produkcji, jednak niezmiernie pomocne może okazać się wcześniejsze przygotowanie grupy materiałów, które będą nam potrzebne w odpowiednich kwartałach, czy miesiącach.

Co to daje?

Przede wszystkim większy spokój dla Klienta i kontrahenta. Plan działania przekazany z odpowiednim wyprzedzeniem naszemu kontrahentowi, daje mu możliwość przygotowania się do pracy i ustalenie własnego harmonogramu z zagwarantowaniem odpowiedniej ilości czasu.

Nie spieszymy się, to i ostateczny efekt jest bardziej dopracowany.

Oczywiście zdarzają się wyjątki, kiedy nagle potrzebujemy czegoś na wczoraj. Ale lepiej dla nas jeżeli jest to faktycznie wyjątek, a nie stała tendencja.

Wszystkiego Dobrze Zaplanowanego w Nowym Roku!

Reklamy